FCI members and contract partners

1 POLAND ( Full member )
Zwiazek Kynologiczny w Polsce
Al. Jerozolimskie 30 lok. 11
PL 00 024 VARSOVIE

Tel. +48 228 26 05 74
Fax. +48 228 26 46 54
http://www.zkwp.pl