FCI members and contract partners

1 BOSNIA AND HERZEGOVINA ( Associate member )
Kinološki Savez u Bosni i Hercegovini (KSuBiH)
Ulica Vladimira Rolovica, 6b
BA 78000 BANJA LUKA

Tel. +387 51 305 131
Fax. +387 51 305 131