Show schedules


1. RUSSIA

City of the showDates of the show
  Perm 1/30/2016 - 1/31/2016
  St. Petersburg 2/26/2016
  St. Petersburg 2/27/2016
  St. Petersburg 2/28/2016
  Belgorod 4/9/2016 - 4/10/2016
  Krasnodar 4/24/2016
  St. Petersburg 4/30/2016 - 5/1/2016
  Samara 5/1/2016
  Omsk 5/14/2016 - 5/15/2016
  Vladivostok 5/21/2016 - 5/22/2016
  Smolensk 5/21/2016 - 5/22/2016
  Rostov-na-Donu 5/22/2016
  Moscow - World Dog Show (WDS) 6/23/2016 - 6/24/2016 - 6/25/2016 - 6/26/2016
  Vladimir 7/9/2016
  Irkutsk 7/9/2016
  Tjumen 7/23/2016 - 7/24/2016
  Kazan 7/30/2016 - 7/31/2016
  Kursk 7/31/2016
  Pskov 8/6/2016 - 8/7/2016
  Velikiy Novgorod 8/13/2016 - 8/14/2016
  Chelyabinsk 8/13/2016 - 8/14/2016
  Rostov-na-Donu 8/20/2016
  Ulan-Ude 8/20/2016
  Khabarovsk 9/3/2016 - 9/4/2016
  Novorossiysk 9/4/2016
  Krasnodar 9/18/2016
  Sochi 9/25/2016
  Vladivostok 9/25/2016
  Voronezh 10/8/2016
  Nizhniy Novgorod 11/5/2016
  Nizhniy Novgorod 11/6/2016
  Yekaterinburg 11/19/2016 - 11/20/2016
  Stavropol 12/11/2016
  Novosibirsk 12/11/2016
  St. Petersburg 12/17/2016
  St. Petersburg 12/18/2016
  Perm 1/28/2017 - 1/29/2017
  St. Petersburg 2/25/2017 - 2/26/2017
  Moscow 3/17/2017
  Moscow 3/18/2017
  Moscow 3/19/2017
  Belgorod 4/9/2017
  Krasnodar 4/16/2017
  St. Petersburg 4/22/2017 - 4/23/2017
  Samara 5/7/2017
  Rostov-on-Don 5/21/2017
  Omsk 5/27/2017
  Vladivostok 5/28/2017
  Irkutsk 6/3/2017
  Smolensk 6/17/2017 - 6/18/2017
  St. Petersburg 6/24/2017
  St. Petersburg 6/25/2017
  Kaliningrad 7/1/2017 - 7/2/2017
  Tjumen 7/22/2017 - 7/23/2017
  Kazan 7/29/2017 - 7/30/2017
  Kursk 7/30/2017
  Pskov 8/5/2017 - 8/6/2017
  Chelyabinsk 8/12/2017 - 8/13/2017
  Velikiy Novgorod 8/19/2017 - 8/20/2017
  Ulan-Ude 8/19/2017
  Rostov-on-Don 8/20/2017
  Khabarovsk 9/2/2017 - 9/3/2017
  Stavropol 9/3/2017
  Novorossiysk 9/10/2017
  Krasnodar 9/17/2017
  Sochi 9/24/2017
  Vladivostok 10/1/2017
  Voronezh 10/1/2017
  Nizhniy Novgorod 10/21/2017
  Nizhniy Novgorod 10/22/2017
  Moscow 11/18/2017
  Moscow 11/19/2017
  Novosibirsk 11/26/2017
  Yekaterinburg 12/2/2017 - 12/3/2017
  St. Petersburg 12/16/2017
  St. Petersburg 12/17/2017
  PERM 1/27/2018 - 1/28/2018
  St.Petersburg 2/24/2018 - 2/25/2018
  Belgorod 3/31/2018 - 4/1/2018
  St.Petersburg 4/7/2018
  St.Petersburg 4/8/2018
  Ekaterinburg 4/14/2018 - 4/15/2018
  Krasnodar 4/29/2018
  Moscow 5/5/2018
  Moscow 5/6/2018
  Samara 5/12/2018 - 5/13/2018
  Omsk 5/19/2018 - 5/20/2018
  Stavropol 5/20/2018
  St.Petersburg 5/26/2018 - 5/27/2018
  Vladivostok 5/27/2018
  Irkutsk 6/2/2018
  Novorossiysk 6/16/2018 - 6/17/2018
  Smolensk 6/16/2018 - 6/17/2018
  Tjumen 7/14/2018 - 7/15/2018
  Kazan 7/28/2018 - 7/29/2018
  Kaliningrad 7/28/2018 - 7/29/2018
  Kursk 7/29/2018
  Pskov 8/4/2018 - 8/5/2018
  Chelyabinsk 8/18/2018 - 8/19/2018
  Ulan-Ude 8/25/2018
  Velikiy Novgorod 8/25/2018 - 8/26/2018
  Rostov-On-Don 8/25/2018 - 8/26/2018
  Khabarovsk 9/8/2018 - 9/9/2018
  Krasnodar 9/16/2018
  Sochi 9/23/2018
  Vladivostok 9/30/2018
  Voronezh 10/7/2018
  Moscow 10/27/2018
  Moscow 10/28/2018
  Nizhniy Novgorod 11/3/2018
  Nizhniy Novgorod 11/4/2018
  Ekaterinburg 11/17/2018 - 11/18/2018
  St.Petersburg 12/15/2018
  St.Petersburg 12/16/2018
  Novosibirsk 12/22/2018 - 12/23/2018