Show schedules


1. RUSSIA

City of the showDates of the show
  Perm 1/28/2017 - 1/29/2017
  St. Petersburg 2/25/2017 - 2/26/2017
  Moscow 3/17/2017
  Moscow 3/18/2017
  Moscow 3/19/2017
  Belgorod 4/9/2017
  Krasnodar 4/16/2017
  St. Petersburg 4/22/2017 - 4/23/2017
  Samara 5/7/2017
  Rostov-on-Don 5/21/2017
  Omsk 5/27/2017
  Vladivostok 5/28/2017
  Irkutsk 6/3/2017
  Smolensk 6/17/2017 - 6/18/2017
  St. Petersburg 6/24/2017
  St. Petersburg 6/25/2017
  Kaliningrad 7/1/2017 - 7/2/2017
  Tjumen 7/22/2017 - 7/23/2017
  Kazan 7/29/2017 - 7/30/2017
  Kursk 7/30/2017
  Pskov 8/5/2017 - 8/6/2017
  Chelyabinsk 8/12/2017 - 8/13/2017
  Velikiy Novgorod 8/19/2017 - 8/20/2017
  Ulan-Ude 8/19/2017
  Rostov-on-Don 8/20/2017
  Khabarovsk 9/2/2017 - 9/3/2017
  Stavropol 9/3/2017
  Novorossiysk 9/10/2017
  Krasnodar 9/17/2017
  Sochi 9/24/2017
  Vladivostok 10/1/2017
  Voronezh 10/1/2017
  Nizhniy Novgorod 10/21/2017
  Nizhniy Novgorod 10/22/2017
  Moscow 11/18/2017
  Moscow 11/19/2017
  Novosibirsk 11/26/2017
  Yekaterinburg 12/2/2017 - 12/3/2017
  St. Petersburg 12/16/2017
  St. Petersburg 12/17/2017
  PERM 1/27/2018 - 1/28/2018
  St.Petersburg 2/24/2018 - 2/25/2018
  Belgorod 3/31/2018 - 4/1/2018
  St.Petersburg 4/7/2018
  St.Petersburg 4/8/2018
  Ekaterinburg 4/14/2018 - 4/15/2018
  Krasnodar 4/29/2018
  Moscow 5/5/2018
  Moscow 5/6/2018
  Samara 5/12/2018 - 5/13/2018
  Omsk 5/19/2018 - 5/20/2018
  Stavropol 5/20/2018
  Vladivostok 5/27/2018
  Irkutsk 6/2/2018
  Novorossiysk 6/12/2018
  Smolensk 6/16/2018 - 6/17/2018
  Tjumen 7/14/2018 - 7/15/2018
  St.Petersburg 7/21/2018 - 7/22/2018
  Kazan 7/28/2018 - 7/29/2018
  Kaliningrad 7/28/2018 - 7/29/2018
  Kursk 7/29/2018
  Pskov 8/4/2018 - 8/5/2018
  Chelyabinsk 8/18/2018 - 8/19/2018
  Velikiy Novgorod 8/25/2018 - 8/26/2018
  Rostov-On-Don 8/26/2018
  Khabarovsk 9/8/2018 - 9/9/2018
  Krasnodar 9/16/2018
  Sochi 9/23/2018
  Vladivostok 9/30/2018
  Voronezh 10/7/2018
  Nizhniy Novgorod 10/20/2018
  Nizhniy Novgorod 10/21/2018
  Moscow 11/3/2018
  Moscow 11/4/2018
  Ekaterinburg 11/17/2018 - 11/18/2018
  Novosibirsk 12/2/2018
  St.Petersburg 12/15/2018
  St.Petersburg 12/16/2018
  Moscow 1/26/2019
  Perm 2/2/2019 - 2/3/2019
  Moscow 2/23/2019
  Moscow 2/24/2019
  St. Petersburg 3/16/2019 - 3/17/2019
  Yekaterinburg 4/6/2019 - 4/7/2019
  Belgorod 4/7/2019
  St. Petersburg 4/20/2019
  Krasnodar 4/21/2019
  Samara 5/12/2019
  Stavropol 5/18/2019
  Omsk 5/19/2019
  Moscow 5/25/2019 - 5/26/2019
  Rostov-na-Donu 5/25/2019 - 5/26/2019
  Vladivostok 5/26/2019
  Irkutsk 6/8/2019
  Novorossiysk 6/9/2019
  St. Petersburg 6/22/2019
  St. Petersburg 6/23/2019
  Vladimir 7/6/2019
  Smolensk 7/20/2019
  Smolensk 7/21/2019
  Tjumen 7/20/2019 - 7/21/2019
  Kazan 7/27/2019
  Kursk 7/28/2019
  Pskov 8/3/2019 - 8/4/2019
  Chelyabinsk 8/17/2019 - 8/18/2019
  Velikiy Novgorod 8/24/2019 - 8/25/2019
  Rostov-na-Donu 8/25/2019
  Khabarovsk 9/7/2019 - 9/8/2019
  Krasnodar 9/15/2019
  Sochi 9/22/2019
  Nizhniy Novgorod 9/28/2019
  Nizhniy Novgorod 9/29/2019
  Vladivostok 9/29/2019
  Voronezh 10/5/2019
  Moscow 11/2/2019
  Moscow 11/3/2019
  Yekaterinburg 11/16/2019 - 11/17/2019
  Novosibirsk 11/24/2019
  Murmansk 12/7/2019 - 12/8/2019
  St. Petersburg 12/14/2019
  St. Petersburg 12/15/2019
  Moscow 3/21/2020
  Moscow 3/22/2020
  Moscow 10/31/2020
  Moscow 11/1/2020

The FCI complies with GDPR legislation