Show schedules


1. CHINA

City of the showDates of the show
  Haining 12/29/2019
  Haining 12/30/2019
  Haining 12/31/2019
  Haining 1/1/2020
  Changchun 1/4/2020
  Changchun 1/5/2020
  Hongkong 1/19/2020
  Hongkong 3/15/2020
  Shanghai 5/23/2020 - 5/24/2020
  Yingkou 5/30/2020
  Guangzhou 12/25/2020
  Hangzhou 12/31/2020
  Hangzhou 1/1/2021
  Hangzhou 1/2/2021
  Hangzhou 1/3/2021