FCI members and contract partners

1 BOSNIA AND HERZEGOVINA ( Associate member )
Kinološki Savez u Bosni i Hercegovini (KSuBiH)
Mladena Stojanovica 26
BA 78000 BANJA LUKA

Tel.