Show schedules


1. RUSSIA

City of the showDates of the show
  Khabarovsk 9/1/2012
  Vladivostok 9/22/2012 - 9/23/2012
  Sochi 9/22/2012 - 9/23/2012
  Moscow 11/3/2012 - 11/4/2012
  Ekaterinburg 11/17/2012 - 11/18/2012
  Voronezh 11/17/2012
  Nizhny Novgorod 11/24/2012 - 11/25/2012
  Stavropol 12/8/2012 - 12/9/2012
  Novosibirsk 12/9/2012
  St Petersburg 12/15/2012
  St Petersburg 12/16/2012
  Perm 2/2/2013 - 2/3/2013
  St-Petersburg 2/9/2013 - 2/10/2013
  Krasnodar 3/17/2013
  Moscow 3/23/2013
  Moscow 3/24/2013
  Belgorod 4/7/2013
  Ekaterinburg 4/20/2013 - 4/21/2013
  Krasnodar 4/21/2013
  St-Petersburg 5/4/2013 - 5/5/2013
  Samara 5/4/2013 - 5/5/2013
  Omsk 5/11/2013
  Kaliningrad 5/25/2013 - 5/26/2013
  Vladivostok 5/26/2013
  Rostov-na-donu 6/2/2013
  Irkutsk 6/8/2013
  Novorossiysk 6/9/2013
  Smolensk 6/15/2013 - 6/16/2013
  Tjumen 6/15/2013 - 6/16/2013
  St-Petersburg 6/29/2013
  St-Petersburg 6/30/2013
  Vladimir 7/6/2013
  Kursk 7/28/2013
  Kazan 8/3/2013 - 8/4/2013
  Pskov 8/10/2013 - 8/11/2013
  Chelyabinsk 8/17/2013 - 8/18/2013
  Ulan-Ude 8/18/2013
  Velikiy Novgorod 8/24/2013 - 8/25/2013
  Kharbarovsk 9/7/2013 - 9/8/2013
  Vladivostok 9/28/2013 - 9/29/2013
  Sochi 9/28/2013
  Rostov-na-donu 10/12/2013 - 10/13/2013
  Moscow 10/19/2013
  Moscow 10/20/2013
  Voronezh 10/27/2013
  Nizhniy Novgorod 11/2/2013
  Nizhniy Novgorod 11/3/2013
  Ekaterinburg 11/16/2013 - 11/17/2013
  Saratov 11/23/2013
  St-Petersburg 12/7/2013
  St-Petersburg 12/8/2013
  Novosibirsk 12/8/2013
  Stavropol 12/15/2013
  Perm 2/1/2014 - 2/2/2014
  St. Petersburg 2/15/2014 - 2/16/2014
  Moscow 3/22/2014
  Moscow 3/23/2014
  Belgorod 4/6/2014
  Krasnodar 4/20/2014
  St. Petersburg 5/3/2014 - 5/4/2014
  Samara 5/3/2014 - 5/4/2014
  Omsk 5/10/2014
  Kaliningrad 5/17/2014 - 5/18/2014
  Vladivostok 6/1/2014
  Rostov-na-donu 6/1/2014
  Novorossiysk 6/7/2014
  Irkutsk 6/7/2014
  Tyumen 6/14/2014 - 6/15/2014
  Smolensk 6/14/2014 - 6/15/2014
  St. Petersburg 6/28/2014
  St. Petersburg 6/29/2014
  Vladimir 7/5/2014
  Kazan 7/26/2014 - 7/27/2014
  Kursk 7/27/2014
  Pskov 8/2/2014 - 8/3/2014
  Chelyabinsk 8/16/2014 - 8/17/2014
  Rostov-na-donu 8/23/2014 - 8/24/2014
  Velikiy Novgorod 8/30/2014 - 8/31/2014
  Khabarovsk 8/30/2014 - 8/31/2014
  Vladivostok 9/20/2014 - 9/21/2014
  Krasnodar 9/21/2014
  Sochi 9/28/2014
  Voronezh 10/4/2014 - 10/5/2014
  Moscow 11/8/2014
  Moscow 11/9/2014
  Nizhniy Novgorod 11/15/2014
  Nizhniy Novgorod 11/16/2014
  Ekaterinburg 11/22/2014 - 11/23/2014
  St. Petersburg 12/13/2014
  St. Petersburg 12/14/2014
  Stavropol 12/14/2014
  Novosibirsk 12/14/2014
  Perm 1/31/2015 - 2/1/2015
  St. Petersburg 2/21/2015 - 2/22/2015
  Moscow 3/21/2015
  Moscow 3/22/2015
  Belgorod 4/5/2015
  Krasnodar 4/19/2015
  St. Petersburg 5/2/2015 - 5/3/2015
  Samara 5/3/2015
  Vladivostok 5/17/2015
  Omsk 5/23/2015
  Novorossiysk 5/31/2015
  Irkutsk 6/6/2015
  Rostov-na-donu 6/7/2015
  St. Petersburg 6/27/2015
  St. Petersburg 6/28/2015
  Vladimir 7/4/2015
  Tjumen 7/4/2015 - 7/5/2015
  Kaliningrad 7/11/2015 - 7/12/2015
  Smolensk 7/18/2015 - 7/19/2015
  Kursk 7/26/2015
  Kazan 8/1/2015 - 8/2/2015
  Pskov 8/8/2015 - 8/9/2015
  Chelyabinsk 8/15/2015 - 8/16/2015
  Smolensk 8/15/2015 - 8/16/2015
  Velikiy Novgorod 8/22/2015 - 8/23/2015
  Rostov-na-Donu 8/29/2015 - 8/30/2015
  Khabarovsk 8/30/2015
  Krasnodar 9/20/2015
  Vladivostok 9/26/2015 - 9/27/2015
  Sochi 9/27/2015
  Voronezh 10/4/2015
  Moscow 10/31/2015
  Moscow 11/1/2015
  Nizhniy Novgorod 11/7/2015
  Nizhniy Novgorod 11/8/2015
  Yekaterinburg 11/21/2015 - 11/22/2015
  Stavropol 12/12/2015 - 12/13/2015
  Novosibirsk 12/12/2015
  Novosibirsk 12/13/2015
  St. Petersburg 12/12/2015
  St. Petersburg 12/13/2015
  Perm 1/30/2016 - 1/31/2016
  St. Petersburg 2/26/2016
  St. Petersburg 2/27/2016
  St. Petersburg 2/28/2016
  Belgorod 4/9/2016 - 4/10/2016
  Krasnodar 4/24/2016
  St. Petersburg 4/30/2016 - 5/1/2016
  Samara 5/1/2016
  Omsk 5/14/2016 - 5/15/2016
  Vladivostok 5/21/2016 - 5/22/2016
  Smolensk 5/21/2016 - 5/22/2016
  Rostov-na-Donu 5/22/2016
  Moscow - World Dog Show 6/23/2016 - 6/24/2016 - 6/25/2016 - 6/26/2016
  Vladimir 7/9/2016
  Irkutsk 7/9/2016
  Tjumen 7/23/2016 - 7/24/2016
  Kazan 7/30/2016 - 7/31/2016
  Kursk 7/31/2016
  Pskov 8/6/2016 - 8/7/2016
  Velikiy Novgorod 8/13/2016 - 8/14/2016
  Chelyabinsk 8/13/2016 - 8/14/2016
  Rostov-na-Donu 8/20/2016
  Ulan-Ude 8/20/2016
  Khabarovsk 9/3/2016 - 9/4/2016
  Novorossiysk 9/4/2016
  Krasnodar 9/18/2016
  Sochi 9/25/2016
  Vladivostok 9/25/2016
  Voronezh 10/8/2016
  Nizhniy Novgorod 11/5/2016
  Nizhniy Novgorod 11/6/2016
  Yekaterinburg 11/19/2016 - 11/20/2016
  Stavropol 12/11/2016
  Novosibirsk 12/11/2016
  St. Petersburg 12/17/2016
  St. Petersburg 12/18/2016
  Perm 1/28/2017 - 1/29/2017
  St. Petersburg 2/25/2017 - 2/26/2017
  Moscow 3/17/2017
  Moscow 3/18/2017
  Moscow 3/19/2017
  Belgorod 4/9/2017
  Krasnodar 4/16/2017
  St. Petersburg 4/22/2017 - 4/23/2017
  Samara 5/7/2017
  Rostov-on-Don 5/21/2017
  Omsk 5/27/2017
  Vladivostok 5/28/2017
  Irkutsk 6/3/2017
  Smolensk 6/17/2017 - 6/18/2017
  St. Petersburg 6/24/2017
  St. Petersburg 6/25/2017
  Kaliningrad 7/1/2017 - 7/2/2017
  Tjumen 7/22/2017 - 7/23/2017
  Kazan 7/29/2017 - 7/30/2017
  Kursk 7/30/2017
  Pskov 8/5/2017 - 8/6/2017
  Chelyabinsk 8/12/2017 - 8/13/2017
  Velikiy Novgorod 8/19/2017 - 8/20/2017
  Ulan-Ude 8/19/2017
  Rostov-on-Don 8/20/2017
  Khabarovsk 9/2/2017 - 9/3/2017
  Novorossiysk 9/10/2017
  Krasnodar 9/17/2017
  Sochi 9/24/2017
  Vladivostok 10/1/2017
  Voronezh 10/1/2017
  Nizhniy Novgorod 10/21/2017
  Nizhniy Novgorod 10/22/2017
  Moscow 11/18/2017
  Moscow 11/19/2017
  Novosibirsk 11/26/2017
  Yekaterinburg 12/2/2017 - 12/3/2017
  Stavropol 12/10/2017
  St. Petersburg 12/16/2017
  St. Petersburg 12/17/2017
  PERM 1/27/2018 - 1/28/2018
  St.Petersburg 2/24/2018 - 2/25/2018
  Moscow 3/24/2018
  Moscow 3/25/2018
  St.Petersburg 4/21/2018 - 4/22/2018
  Krasnodar 4/22/2018
  Samara 5/12/2018 - 5/13/2018
  Omsk 5/19/2018 - 5/20/2018
  Vladivostok 5/27/2018
  Irkutsk 6/2/2018
  Novorossiysk 6/16/2018 - 6/17/2018
  Smolensk 6/16/2018 - 6/17/2018
  Tjumen 7/14/2018 - 7/15/2018
  Kazan 7/28/2018 - 7/29/2018
  Kaliningrad 7/28/2018 - 7/29/2018
  Kursk 7/29/2018
  Pskov 8/4/2018 - 8/5/2018
  Chelyabinsk 8/18/2018 - 8/19/2018
  Ulan-Ude 8/25/2018
  Velikiy Novgorod 8/25/2018 - 8/26/2018
  Rostov-On-Don 8/25/2018 - 8/26/2018
  Khabarovsk 9/8/2018 - 9/9/2018
  Krasnodar 9/16/2018
  Sochi 9/23/2018
  Vladivostok 9/30/2018
  Voronezh 10/7/2018
  Moscow 10/27/2018
  Moscow 10/28/2018
  Nizhniy Novgorod 11/3/2018
  Nizhniy Novgorod 11/4/2018
  Ekaterinburg 11/17/2018 - 11/18/2018
  Stavropol 12/8/2018 - 12/9/2018
  St.Petersburg 12/15/2018
  St.Petersburg 12/16/2018
  Novosibirsk 12/22/2018 - 12/23/2018