Show schedules


1. CHINA

City of the showDates of the show
  Beijing 9/21/2012 - 9/22/2012 - 9/23/2012
  Hangzhou 11/3/2012 - 11/4/2012
  Shanghai 3/15/2013
  Shanghai 3/16/2013
  Shanghai 3/17/2013
  Xi an 4/13/2013 - 4/14/2013
  Harbin 5/11/2013 - 5/12/2013
  Kunming 6/8/2013 - 6/9/2013
  Chongqing 10/5/2013
  Chongqing 10/6/2013
  Beijing 10/18/2013
  Beijing 10/19/2013
  Beijing 10/20/2013
  Beijing 11/23/2013
  Zhongshan 12/19/2013
  Zhongshan 12/20/2013
  Zhongshan 12/21/2013
  Zhongshan 12/22/2013
  Shangai 3/14/2014
  Shangai 3/15/2014 - 3/16/2014
  Shunde 3/22/2014
  Shunde 3/23/2014
  Zhengzhou 4/20/2014
  Zhengzhou 4/21/2014
  Wuhan 4/26/2014
  Wuhan 4/27/2014
  Jinan 5/17/2014
  Jinan 5/18/2014
  Shunde 5/31/2014
  Shunde 6/1/2014
  Hangzhou 5/31/2014
  Hangzhou 6/1/2014
  Qingdao 6/21/2014
  Qingdao 6/22/2014
  Shunde 8/30/2014
  Shunde 8/31/2014
  Hangzhou 9/20/2014
  Hangzhou 9/21/2014
  Shunde 10/11/2014
  Shunde 10/12/2014
  Langfang 10/17/2014
  Langfang 10/18/2014
  Langfang 10/19/2014
  Nanjing 10/31/2014
  Nanjing 11/1/2014
  Nanjing 11/2/2014
  Hefei 11/8/2014
  Hefei 11/9/2014
  Zhongshan 11/20/2014
  Zhongshan 11/21/2014
  Zhongshan 11/22/2014
  Zhongshan 11/23/2014
  Weifang 3/6/2015
  Weifang 3/7/2015
  Weifang 3/8/2015
  Hefei 3/13/2015
  Hefei 3/14/2015
  Hefei 3/15/2015
  Shanghai 3/26/2015
  Shanghai 3/27/2015
  Shanghai 3/28/2015
  Shanghai 3/29/2015
  Shanghai 4/3/2015
  Shanghai 4/4/2015
  Shanghai 4/5/2015
  Wuhan 4/11/2015
  Wuhan 4/12/2015
  Benxi 4/16/2015
  Benxi 4/17/2015
  Benxi 4/18/2015
  Benxi 4/19/2015
  Hangzhou 5/2/2015
  Hangzhou 5/3/2015
  Jinan 5/9/2015
  Jinan 5/10/2015
  Zhenjiang 5/23/2015
  Zhenjiang 5/24/2015
  Hangzhou 5/29/2015
  Hangzhou 5/30/2015
  Hangzhou 5/31/2015
  Qingdao 6/27/2015
  Qingdao 6/28/2015
  Shenzhen 6/27/2015
  Shenzhen 6/28/2015
  Kunming 7/25/2015
  Kunming 7/26/2015
  Guangzhou 7/25/2015
  Guangzhou 7/26/2015
  Shanghai 8/29/2015
  Shanghai 8/30/2015
  Hangzhou 9/25/2015
  Hangzhou 9/26/2015
  Hangzhou 9/27/2015
  Kunshan 10/3/2015
  Kunshan 10/4/2015
  Guangzhou 10/9/2015
  Guangzhou 10/10/2015
  Guangzhou 10/11/2015
  Langfang 10/15/2015
  Langfang 10/16/2015
  Langfang 10/17/2015
  Langfang 10/18/2015
  Nanjing 10/30/2015
  Nanjing 10/31/2015
  Nanjing 11/1/2015
  Chengdu 11/14/2015
  Chengdu 11/15/2015
  Chengdu 11/16/2015
  Zhongshan 11/26/2015
  Zhongshan 11/27/2015
  Zhongshan 11/28/2015
  Zhongshan 11/29/2015
  Wenzhou 12/11/2015
  Wenzhou 12/12/2015
  Wenzhou 12/13/2015
  Weifang 12/30/2015
  Weifang 12/31/2015
  Guangzhou 1/2/2016
  Guangzhou 1/3/2016
  Fuzhou 1/9/2016
  Fuzhou 1/10/2016
  Zhengzhou 1/22/2016
  Zhengzhou 1/23/2016
  Zhengzhou 1/24/2016
  Weifang 2/26/2016
  Weifang 2/27/2016
  Weifang 2/28/2016
  Hefei 3/4/2016
  Hefei 3/5/2016
  Hefei 3/6/2016
  Hangzhou 3/11/2016
  Hangzhou 3/12/2016
  Hangzhou 3/13/2016
  Shanghai 3/17/2016
  Shanghai 3/18/2016
  Shanghai 3/25/2016
  Shanghai 3/26/2016
  Shanghai 3/27/2016
  Wuhan 4/8/2016
  Wuhan 4/9/2016
  Wuhan 4/10/2016
  Shenzhen 4/15/2016
  Shenzhen 4/16/2016
  Shenzhen 4/17/2016
  Benxi 4/21/2016
  Benxi 4/22/2016
  Benxi 4/23/2016
  Benxi 4/24/2016
  Nanjing 5/1/2016
  Nanjing 5/2/2016
  Nanjing 5/3/2016
  Beijing 5/6/2016
  Beijing 5/7/2016
  Beijing 5/8/2016
  Hangzhou 5/13/2016
  Hangzhou 5/14/2016
  Hangzhou 5/15/2016
  Zhengzhou 5/20/2016
  Zhengzhou 5/21/2016
  Zhengzhou 5/22/2016
  Beijing 5/28/2016
  Beijing 5/29/2016
  Beijing 5/30/2016
  Jinan 6/3/2016
  Jinan 6/4/2016
  Jinan 6/5/2016
  Qingdao 6/24/2016
  Qingdao 6/25/2016
  Qingdao 6/26/2016
  Beijing 7/2/2016
  Beijing 7/3/2016
  Beijing 7/4/2016
  Shenzhen 7/15/2016
  Shenzhen 7/16/2016
  Shenzhen 7/17/2016
  Hangzhou 8/26/2016
  Hangzhou 8/27/2016
  Hangzhou 8/28/2016
  Zhengzhou 8/26/2016 - 8/27/2016 - 8/28/2016
  Tianjin 9/2/2016
  Tianjin 9/3/2016
  Tianjin 9/4/2016
  Beijing 9/8/2016
  Beijing 9/9/2016
  Beijing 9/10/2016
  Beijing 9/11/2016
  Qinhuangdao 9/9/2016
  Qinhuangdao 9/10/2016
  Qinhuangdao 9/11/2016
  Hangzhou 9/23/2016
  Hangzhou 9/24/2016
  Hangzhou 9/25/2016
  Taizhou 10/1/2016
  Taizhou 10/2/2016
  Taizhou 10/3/2016
  Chongqing 10/13/2016
  Chongqing 10/14/2016
  Chongqing 10/15/2016
  Chongqing 10/16/2016
  Langfang 10/20/2016
  Langfang 10/21/2016
  Langfang 10/22/2016
  Langfang 10/23/2016
  Shanghai 10/28/2016
  Shanghai 10/29/2016
  Shanghai 10/30/2016
  Shanghai 11/4/2016
  Shanghai 11/5/2016
  Shanghai 11/6/2016
  Fuzhou 11/11/2016
  Fuzhou 11/12/2016
  Fuzhou 11/13/2016
  Hangzhou 11/18/2016
  Hangzhou 11/19/2016
  Hangzhou 11/20/2016
  Zhongshan 11/24/2016
  Zhongshan 11/25/2016
  Zhongshan 11/26/2016
  Zhongshan 11/27/2016
  Wuhan 12/2/2016
  Wuhan 12/3/2016
  Wuhan 12/4/2016
  Wenzhou 12/8/2016
  Wenzhou 12/9/2016
  Wenzhou 12/10/2016
  Wenzhou 12/11/2016
  Hangzhou 12/16/2016
  Hangzhou 12/17/2016
  Hangzhou 12/18/2016
  Fuzhou 1/13/2017
  Fuzhou 1/14/2017
  Fuzhou 1/15/2017
  Nanning 2/10/2017
  Nanning 2/11/2017
  Nanning 2/12/2017
  Langfang 2/17/2017
  Langfang 2/18/2017
  Langfang 2/19/2017
  Weifang 2/24/2017
  Weifang 2/25/2017
  Weifang 2/26/2017
  Hefei 3/3/2017
  Hefei 3/4/2017
  Hefei 3/5/2017
  Xuzhou 3/10/2017
  Xuzhou 3/11/2017
  Xuzhou 3/12/2017
  Wuhan 3/17/2017
  Wuhan 3/18/2017
  Wuhan 3/19/2017
  Tianjin City 3/24/2017
  Tianjin City 3/25/2017
  Tianjin City 3/26/2017
  Wuxi 3/31/2017
  Wuxi 4/1/2017
  Wuxi 4/2/2017
  Langfang 4/7/2017
  Langfang 4/8/2017
  Langfang 4/9/2017
  Zhengzhou 4/14/2017
  Zhengzhou 4/15/2017
  Zhengzhou 4/16/2017
  Benxi 4/20/2017
  Benxi 4/21/2017
  Benxi 4/22/2017
  Benxi 4/23/2017
  Dalian 4/28/2017
  Dalian 4/29/2017
  Dalian 4/30/2017
  Nanjing 5/1/2017
  Nanjing 5/2/2017
  Nanjing 5/3/2017
  Shanghai 5/5/2017
  Shanghai 5/6/2017
  Shanghai 5/7/2017
  Jinan 5/19/2017
  Jinan 5/20/2017
  Jinan 5/21/2017
  Qingdao 5/26/2017
  Qingdao 5/27/2017
  Qingdao 5/28/2017
  Changchun 6/2/2017
  Changchun 6/3/2017
  Changchun 6/4/2017
  Chongqing 6/9/2017
  Chongqing 6/10/2017
  Chongqing 6/11/2017
  Chongqing 6/12/2017
  Shenzhen City 6/16/2017
  Shenzhen City 6/17/2017
  Shenzhen City 6/18/2017
  Changchun 7/14/2017
  Changchun 7/15/2017
  Changchun 7/16/2017
  Haerbin 8/11/2017
  Haerbin 8/12/2017
  Haerbin 8/13/2017
  Kunming 8/18/2017
  Kunming 8/19/2017
  Kunming 8/20/2017
  Beijing 9/8/2017
  Beijing 9/9/2017
  Beijing 9/10/2017
  Xi'an 9/15/2017
  Xi'an 9/16/2017
  Xi'an 9/17/2017
  Shenyang 9/22/2017
  Shenyang 9/23/2017
  Shenyang 9/24/2017
  Hangzhou 9/28/2017
  Hangzhou 9/29/2017
  Hangzhou 9/30/2017
  Shanghai - Section Show Asia and Pacific 10/3/2017
  Shanghai - Section Show Asia and Pacific 10/4/2017
  Shanghai - Section Show Asia and Pacific 10/5/2017
  Shanghai - Section Show Asia and Pacific 10/6/2017
  Beijing 10/13/2017
  Beijing 10/14/2017
  Beijing 10/15/2017
  Langfang 10/19/2017
  Langfang 10/20/2017
  Langfang 10/21/2017
  Langfang 10/22/2017
  Xiamen City 10/27/2017
  Xiamen City 10/28/2017
  Xiamen City 10/29/2017
  Wuxi 11/3/2017
  Wuxi 11/4/2017
  Wuxi 11/5/2017
  Hangzhou 11/17/2017
  Hangzhou 11/18/2017
  Hangzhou 11/19/2017
  Zhongshan 11/23/2017
  Zhongshan 11/24/2017
  Zhongshan 11/25/2017
  Zhongshan 11/26/2017
  Guangzhou City 12/1/2017
  Guangzhou City 12/2/2017
  Guangzhou City 12/3/2017
  Chengdu 12/8/2017
  Chengdu 12/9/2017
  Chengdu 12/10/2017
  Wenzhou 12/15/2017
  Wenzhou 12/16/2017
  Wenzhou 12/17/2017
  Hangzhou 12/30/2017
  Hangzhou 12/31/2017
  Hangzhou 1/1/2018
  Shanghai - World Dog Show 5/1/2019 - 5/2/2019 - 5/3/2019